Anti-strookbeleid

Ven2-4Cancer hanteert een strikt anti-strijkstok beleid. Alleen daardoor kunnen we garanderen dat 100 % van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker. Het is een van de kritische succesfactoren voor het welslagen van onze missie. We willen absoluut zuiver en integer handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sponsoren en de kankerpatiënten.

De meest gehoorde kritiek op goede doelen acties is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Terecht of niet maar deze kritiek is er en dat maakt dat sponsoren huiverig zijn om geld te geven. Verder willen sponsoren dat het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen waar het voor bedoeld is. Daarom hanteert Ven2-4Cancer net als de andere initiatieven van Inspire2Live een anti-strijkstok beleid: De organisatie maakt geen of alleen strikt noodzakelijke kosten (betalen is géén optie!) Als er kosten gemaakt MOETEN worden, worden deze kosten door ons allen gedragen maar in geen geval door de sponsoren. Vaak betalen we het uit eigen zak. Als de kosten niet gedekt kunnen worden door onszelf, dan gaat de investering niet door en zoeken we naar een ander (gratis) alternatief Geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat één op één door naar de Vlaamse Liga tegen Kanker. 100% dus. Als er sponsoring in natura plaatsvindt worden deze artikelen of diensten ook zoveel mogelijk gekapitaliseerd zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan de VLK. Uitzondering zijn diensten die het evenement in de breedte ten goede komen zoals gratis ruimte voor bijeenkomsten, vrachtvervoer richting Mont Ventoux of bijvoorbeeld het gratis opmaken van onze jaarrekening. Deze diensten helpen ons het mogelijk te maken elke euro van onze sponsoren aan VLK over te maken.

Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt bij de VLK. Elke gesponsorde Euro komt dus ten goede aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

Ook nadelen?
Nadelen van deze keuzes zijn er wellicht ook te bedenken, maar dan alleen voor deelnemers! Er zijn namelijk geen materiële voordelen voor de deelnemers (naast overigens een uitstekend georganiseerd evenement voor een laag startgeld). Als we spullen voordelig of gratis aangeboden krijgen dan wordt dat voordeel niet één op één doorgegeven aan de deelnemers. Dit kan wellicht overkomen als commercieel of ‘Roomser dan de Paus’ (kreten die ons wel eens ter ore komen) en dat is jammer. Wat we willen is volledig zuiver blijven in onze filosofie, omdat hiermee het succes op lange termijn gewaarborgd wordt. Zeker nu we vele miljoenen binnenhalen wordt er steeds nadrukkelijker gekeken naar de hardheid van onze uitgangspunten. Onze boeken worden ieder jaar ook door een aantal grotere sponsoren ingezien om onze woorden te toetsen waarna ook onze accountant de boeken formeel goedkeurt. Ook gesponsord, natuurlijk!

Geen concessies!
Wij gaan dus op geen enkele wijze concessies doen aan dit zuivere uitgangspunt. We geloven er volledig in en zijn van plan een voorbeeld te stellen van hoe je zonder geld uit te geven toch uitzonderlijke prestaties kunt neerzetten. Naar de deelnemers willen we ook fair handelen. We willen niemand op kosten jagen. Daarom zijn er zeer weinig zaken verplicht bij Ven2-4Cancer. Alleen het inschrijfgeld en een shirt en koersbroek. Verder natuurlijk een enorme inspanning om sponsoren te vinden en de berg te bedwingen. Daar wordt echter niemand minder van….

Verbazing alom!
In Nederland zijn we met deze aanpak in 3 jaar tijd uitgegroeid tot een evenement van formaat met meer dan 500 fietsers, 1500 vrijwilligers en 3,6 miljoen euro sponsorgeld. Dit heeft voor heel veel respect en positieve verbazing gezorgd. Weinigen in het goededoelenwereldje kunnen geloven dat dit allemaal mogelijk is zonder kosten te maken. Hoe groter we worden hoe ongelooflijker het is. Ook in België gaat ons dit lukken met Ven2-4Cancer. In het begin zullen we misschien naast verbazing vooral ongeloof oogsten, maar we zullen bewijzen dat het kan!